Ochrana osobných údajov

Kontakty  |   Registrácia  |  Prihlásenie
PCkonfig.sk » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

 Účel registrácie

Registrácia nie je povinná ak si neprajete trvalo uložiť vaše údaje  pre uskutočnenie objednávky.

 

 Registrované údaje

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovaním objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Pri osobom vyzdvihnutí tovaru vyžadujeme minimálne priezvisko a telefónne číslo. Pri expedovaní tovaru vyžadujeme fakturačnú adresu a adresu doručenia (ak je odlišná od fakturačnej) v prípade vystavenia dokladu na firmu je potrebné zadať aj IČO a IČ DPH pre daňové účely. Zadávané údaje pri registrácií a objednávke vyžadujeme za účelom informovania o spracovaní a vybavení resp. doručení objednávky. Registrované kontaktné údaje budú uložené v zabezpečenej databáze so šifrovaným heslom úžívateľa za účelom jednoduchším a rýchlejším vytvorením ďalšej objednávky. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť vygenerovať nové heslo ktoré bude možné zaslať iba na registrovanú mailovú adresu.

 

Používanie cookies

Pre správnu funkčnosť nákupného košíka obchod vyžaduje povolené cookies minimálne po dobu nevyhnutnú na odoslanie objednávky tovaru. Pre odoslanie objednávky tovaru nie je nutná registrácia užívateľa.

 

Údaje pre on-line bankovú úhradu

Všetky integrované on-line platby v elektronickom bankovníctve sú realizované priamo na stránke banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby na základe variabilného symbolu (číslo objednávky). Predávajúci preto nemôže v žiadnom prípade získat prístupové a prihlasovacie údaje ani zostatok na účte klienta.

PC zostavy PC zostavy